Mate Matišić LEGENDA O SV. MUHLI

Mate Matišić pripada generaciji suvremenih hrvatskih dramatičara o čijoj se dramskoj poetici nerijetko piše i govori kao o inovativnoj ili, kao što je istaknuo Leo Rafolt, „simptomatičnoj za tranzicijske devedesete“. Međutim, kontroverza kakvu su još donedavno izazivale Matišićeve Fine mrtve djevojke i Svećenikova djeca tek je dodatna potvrda upravo goruće aktualnosti njegovih tekstova i danas; stoga i Kazalište Virovitica na svoj repertoar postavlja Legendu o sv. Muhli. Komedija koja je svoju praizvedbu doživjela 1988. godine najvažnije je motive preuzela iz Boccacciovog Dekamerona dok poetički i dramaturški, smještena u autorov zavičajni prostor Imotske krajine u doba srednjovjekovlja, nemalo priziva i Brešana. Žanrovsko određenje teksta kao legende ukazuje na mješavinu nabožne i zabavne literature, religijskih vjerovanja i poganskih praznovjerja kakva su se u srednjem vijeku kroz spomenuti žanr, u usmenoj predaji, nerijetko međusobno ispreplitala i prožimala. Takav spoj fantastike, folklora, religije i groteske ovdje dobiva i parodijsko ruho te, prizivajući renesansnu tjelesnost i senzualnost mnogo više nego topose srednjovjekovne književnosti, još jednom potvrđuje Matišića kao vrsnog komediografa. Glavni lik, lukavi varalica Muhlo, poduzet će čitav niz spletki u cilju seksualnog zadovoljenja i novih erotskih igri – a kako Kazalište Virovitica misli izaći na kraj sa višeslojnošću i provokativnošću ovog komada, i hoće li se publika u Muhlu doista zaljubiti onoliko koliko dosadašnje virovitičko kazališno iskustvo s najljepšim primjerima komedija priznatih u Hrvatskoj i na svjetskoj sceni ukazuje da bi mogla, vidjet ćemo u nastupnoj nam sezoni.

https://www.youtube.com/watch?v=sZrA_tqjE1A

Redatelj: Dražen Ferenčina
Dramaturginja: Ana Prolić
Scenograf: Igor Vasiljev
Asistentica scenografa: Izidora Spasić
Kostimografkinja: Marita Ćopo
Autor Glazbe: Igor Karlić
Oblikovatelj svjetla: Damir Gvojić
Jezični savjetnik: Ivica Pucar
Nema dodanih slika u galeriji