Kontakt 2023-02-17T10:06:56+00:00

Kontakt

Kazalište Virovitica

Trg Ljudevita Patačića 2, 33000 Virovitica

tel/fax: 033/721-330, 725 220

E-mail: kazaliste.virovitica1234@gmail.com

OIB 30553087113

Ravnatelj

Tomislav Pintarić

mob: +385 98 931 4267

e-mail: tomislav.pintaric@gmail.com

Poslovna tajnica

Ivana Čapo

mob: +385 99 233 82 88

e-mail: ivanakazaliste@gmail.com

Propaganda

Vedrana Knežević

mob: +385 99 6522 094

e-mail: kazaliste.virovitica1234@gmail.com

Računovodstvo

Marijan Janžek

mob: +385 98 1744 684

e-mail: kazaliste.vtc@gmail.com

Stručni suradnik za programe u kulturi i kazališnu suradnju

Miran Hajoš

mob: +385 98 343 700

e-mail: miranhajos111@gmail.com

Šef tehnike

Mladen Vlainić

mob: +385 98 1650 784

e-mail: kazaliste.virovitica1234@gmail.com

Ispicijent i organizator

Mateo Pšihistal

mob: +385 99 405 7805

e-mail: kazaliste.virovitica1234@gmail.com

Majstor tona

Mario Nađ

mob: +385 98 1668 574

Majstor rasvjete

Domagoj Garaj

mob: +385 99 637 1123

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Trg Ljudevita Patačića 2, 33000 Virovitica

e-mail: zop@kazalistevirovitica.hr