BUDALA ZA VEČERU

Početak: 21. studenog 2023. u 20:00 sati

12. Bobijevi dani smijeha

Budala za večeru Moderna komedija zabune Francisa Vebera Le diner de coins - Večera  za budale mogla bi svakako  imati podnaslov Anđeo s greškom protiv Lucifera. Anđeo s greškom ( Francoise) ovdje je simbol dobrote, nesebičnosti, plemenitiosti, upornosti i poštenja… zapravo svega dobroga što ovom svijetu itekako nedostaje i ako u svom nastojanju i djelima ostane usamljen taj isti svijet ga počne doživljavati i odnositi se prema njemu kao prema budali. Lucifer u liku Pierra utjelovljenje je bahatosti, prepotencije, materijalističko-hedonističkog pogleda na svijet u kojem je dopušteno, pa čak i preporučljivo, ismijavati i ponižavati druge i drugačije. No susret tih dvaju svijetova ponekad na sreću krene potpuno nepredviđenim tokom… jer Anđeo (Francoise) ima grešku i  svaka njegova dobra namjera Lucifera ( Pierra) uvali u još veće nevolje. Na nesreću ovo je samo komedija zabune, a ne stvarni život koji  na komičan i pomalo poučan način potvrđuje izreku: Put u pakao popločen je dobrim namjerama. Draško Zidar               
redatelj: Draško Zidar
scenograf: Krešimir Tomac
kostimografkinja: Vanda Grba
suradnica za scenski pokret: Sanela Janković Marušić
oblikovatelj svjetla: Domagoj Garaj
asistentica redatelja: Sara Lustig
prevoditelj: Vladimir Gerić