02.07.2020;

Obavijest o ishodu natječajnog postupka – Ravnatelj/ravnateljica

Gradsko vijeće Grada Virovitice na svojoj 32. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2020. godine donijelo je Rješenje o imenovanju ravnatelja Kazališta Virovitica, kojim se Tomislav Pintarić imenuje ravnateljem Kazališta Virovitica.