Goran Vučko

Goran Vučko rođen je 27. veljače 1990. godine u Osijeku, gdje je završio srednju medicinsku školu nakon koje upisuje studij radiološke tehnologije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. 2011. godine uspješno završava BA studij te iste godine upisuje Umjetničku akademiju u Osijeku, odsjek za Kazališnu umjetnost, smjer Gluma i lutkarstvo. Magistrirao je 2017. godine.

Glumom se počinje baviti u osnovnoj školi te 2003. godine u predstavi Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku „Heidy“, Johanne Spyiri u režiji Frane Krtića ostvaruje prvu ulogu u profesionalnoj predstavi – uloga Petar. Tokom studija na UAOS u sklopu akademskih i ispitnih produkcija ostvario je uloge: Nepoznati u Witkiewiczevoj „Majci“ u režiji Jasmina Novljakovića, Treći i Svekar u „Mater mu jebem tko je prvi počeo“ Dejana Dukovskog u režiji Angelča Ilievskog, Serebrjakov u Čehovljevom „Ujaku Vanji“, Urban u Krležinoj „Ledi“, Brack u Ibsenovoj „Heddi Gabler“ pod mentorstvom Roberta Raponje, Džono u dobrovačkoj preradbi Molierea „Jovadin“ pod metorstvom Bore Stjepanovića, Peter u „Zoološkoj priči“ Edwarda Albeea pod mentorstvom Zijada Gračića.

  1. godine u Gradskom kazalištu mladih Split igra Alojza Hrnjaka u predstavi Kalmana Mesarića „I u našem gradu“ u režiji Roberta Raponje. Iste godine u Gradskom kazalištu Požega izlazi nagrađivana predstava „U potrazi za dijamantnom suzom“, autorski projekt, u kojoj igra više uloga.

Glumu magistrira pod mentorstvom Roberta Raponje 2016. godine na ulozi Drugi Muškarac u, još uvijek aktivnoj, predstavi „Iluzije“ Ivana Viripaeva. U Kazalištu Virovitica igra u predstavama „2:14h“, „Shakespeare Pir“, „Pred Smrt“, „Kaštanka“ te u predstavi „Nevidljiva“ kojom je magistrirao lutkarstvo 2017. godine.