Dokumenti 2023-09-14T19:01:23+00:00

Dokumenti

Statut Kazališta Virovitica (pročišćeni tekst)

Pravilnik o radu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Kazališta Virovitica

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Kazališta Virovitica

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja kazališnih radnika u Kazalištu Virovitica

 

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura naplate prihoda

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Program rada za 2023. godinu 

Financijski plan za 2023. godinu

1.Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu

1.Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu – obrazloženje

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana  za 2023. godinu

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Program rada za kazališnu sezonu 2023./2024.

 

ARHIVA DOKUMENATA

Godišnje izvješće o radu Kazališta Virovitica za 2022. godinu

Program rada za 2022. godinu

Izmjena Programa rada za 2022. godinu

Financijski plan za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu 

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu – obrazloženje

Program rada za kazališnu sezonu 2021./2022. godine

1.Izmjena Programa rada za kazališnu sezonu 2021./2022.

2.Izmjena Programa rada za kazališnu sezonu 2021./2022.

Godišnje izvješće o radu Kazališta Virovitica za 2021. godinu

Program rada za 2021. godinu

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

Financijski plan za 2021. godinu

Program rada za kazališnu sezonu 2020./2021. godine

Program rada za 2020. godinu

Financijski plan za 2020. godinu

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

Godišnje izvješće o radu Kazališta Virovitica za 2019. godinu

Program rada za 2019. godinu

Godišnje izvješće o radu Kazališta Virovitica za 2018. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu

Financijski plan za 2018

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu

2. Izmjene  i dopune financijskog plana za 2018. godinu

Program rada za 2018

Godišnje izvješće o radu za 2017. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana 2017

Financijski plan za 2017 godinu

Program rada za kazališnu sezonu 2022./2023.