Tehničke karakteristike zvučnog sustava, tlocrt pozorinice i raspored reflektora 2012-09-06T14:02:47+00:00

Tehničke karakteristike zvučnog sustava, tlocrt pozorinice i raspored reflektora

Tlocrt pozornice

Raspored reflektora

 

MD Player

Sony MDSJB-980 2 kom

Player kombinirani MD sa CD
Tascam MD-CD 1-2 kom

Mixpult
16 kanala
Mackie Onyx 1640

Zvučnici

4 kom
maximalna snaga 4 x 400 W
radna snaga 4 x 200 W