Marina Orsag, Tin Sedlar, Marko Dejanović, Tihomir Paravina i Vlatka Mifka „SEXTRA LARGE“

Početak: 19. svibnja 2019. u 20:00 sati