05.11.2019;

Obavijest o ishodu natječajnog postupka – Propagandist/kinja

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br: 25/13 i 85/15) Kazalište Virovitica OIB:30553087113 Trg Ljudevita Patačića 2 Virovitica, objavljuje dana 4.11.2019. godine

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

kojom obavještava javnost kako je u provedenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme na radnom mjestu propagandista/propagandistkinje odabran kandidat Ivan Bart.

Natječaj je objavljen na službenim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Kazališta Virovitica.

KAZALIŠTE VIROVITICA
RAVNATELJ
Miran Hajoš