Dora Golub – dramaturginja

Dora Golub rođena je 27. listopada 1990. u Virovitici, gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. 2009. godine paralelno upisuje studij komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu i dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Nakon završenog BA studija na oba fakulteta, 2013. godine upisuje MA studij komparativne književnosti.
Godine 2013. u sklopu studija na ADU surađuje s klasom Bukvić kao dramaturginja na predstavi Mnogo vike ni za što/Ukroćena goropadnica Williama Shakespearea. Spomenuta ispitna produkcija kasnije gostuje na Festivalu studentskog pozorišta u Novom Sadu, moskovskom Your Chance festivalu, Ljetnim noćima Teatra Exit te KRADU-u (Kazališnoj reviji Akademije dramske umjetnosti).
Ćup Tita Makcija Plauta u režiji Renate Carole Gatice njezin je prvi profesionalni angažman i suradnja s Kazalištem Virovitica, u kojem je od sezone 2014./2015. zaposlena kao dramaturginja. Spomenuta predstava osvaja nagradu publike za najbolju predstavu na Festivalu Zorana Radmilovića u Zaječaru 2014. godine

Nema predstava za prikaz