30.03.2018;

Audijencija i Kaštanka na Festivalu glumca

Kazalište Virovitica na ovogodišnjem 25. Festivalu glumca sudjelovati će s dvije predstave, “Audijencijom” Vaclava Havela te “Kaštankom” A.P. Čehova. Izbornica festivala je Nada Abrus.